Polskie Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich, Karlsruhe logo

Oficjalne Przedstawicielstwo
Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

Targi w Niemczech loga

Opłata AUMA na targach w Niemczech jest składką, którą wystawcy targowi płacą w zależności od wielkości wynajętej powierzchni na targach. Jej wysokość to 60 eurocentów za każdy metr kwadratowy powierzchni wystawienniczej. Obowiązuje na wielu targach niemieckich i jest obowiązkową opłatą dla wystawców targowych. AUMA, czyli Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, jest związkiem reprezentującym niemiecką branżę targową. 

AUMA zrzesza większość dużych i średnich przedsiębiorstw targowych, w tym Targi Hamburskie, Targi Stuttgart, Targi Karlsruhe, oraz kilku innych specjalistycznych organizatorów. Ponadto reprezentuje inne stowarzyszenia wystawców, firmy usługowe i odwiedzających.

AUMA promuje sektor targowy w Niemczech oraz koordynuje współpracę na niemieckim rynku targowym. Zajmuje się też marketingiem i public relations dla niemieckiego przemysłu targowego. Ponadto wspiera także niemieckie firmy na targach za granicą oraz młode innowacyjne przedsiębiorstwa na targach w Niemczech. Stowarzyszenie reprezentuje interesy swoich członków wobec instytucji rządowych i handlowych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Koordynuje również programy rządowe wspierające uczestnictwo wystawców na targach międzynarodowych i krajowych, prowadzi badania dotyczące zachowań wystawców i odwiedzających oraz wspiera szkolenia branżowe.

Fair Support & Service
Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

ul. Gibalskiego 21, 01-190 Warszawa
tel: +48 22 620 71 98, tel: +48 22 620 72 98, fax: +48 22 245 43 42
biuro()eurotargi.com

Podziel się informacją!