Polskie Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich, Karlsruhe logo

Oficjalne Przedstawicielstwo
Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

Targi w Niemczech loga

Programy internacjonalizacji i eksportu 2014-2020

by | 10.03, 2015

Wsparcie rozwoju eksportu i internacjonalizacji przedsiębiorstw w latach 2014-2020 pomagały zrealizować programy Go to Brand, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Polski Most Technologiczny.

Obecnie dostępne są fundusze w nowej perspektywie na lata 2021-2027. Więcej o dofinansowaniach i dotacjach na eksport i targi zagraniczne piszemy w innym artykule.

Go To Brand.pl

(3.3.3 POIR) to kontynuacja działań poprzednich perspektyw POIG 6.1 oraz 6.5.2. W perspektywie 2014-2020 ma ono wesprzeć działania promocyjne i eksportowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), których działalność jest związana głównie z produktów i usług innowacyjnych, na przykład zawartych w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach. Głównym z celi programu jest wsparcie udziału w branżowych targach zagranicznych i zwiększenie przychodów z eksportu. Z zasadniczych różnic do lat ubiegłych, obecnie nie jest wymagane posiadanie planu rozwoju eksportu. Dotacje są przeznaczone tak samo dla firm dopiero stawiających pierwsze kroki w internacjonalizacji przedsiębiorstwa, jak i doświadczonych eksporterów. Górny limit dofinansowania to 1 mln złotych.

W ramach programu dotacje mogą być przeznaczone na:

  • wynajem powierzchni targowej oraz wynajem lub budowę stoiska targowego i jego obsługę (do 50% pomocy publicznej),

Pozostałe koszty (pomoc de minimis do 50%)

  • koszty rejestracyjne na targach zagranicznych,
  • dodatkowe usługi promocyjne na targach,
  • koszty transportu i zakwaterowania związanego z udziałem w targach zagranicznych,
  • udział w kongresach, warsztatach, wydarzeniach networkingowych towarzyszącym targom;

W przypadku korzystania z dofinansowania publicznego i de minimis koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska targowego objęte są dotacją do 50% pomocy publicznej a pozostałe wydatki do 50% pomocy de minimis.

W przypadku finansowania udziału w targach zagranicznych w całości z pomocy de minimis wysokość dotacji jest uzależniona od statusu firmy. Mikroprzedsiębiorstwa mogą uzyskać największe dofinansowanie.

Uruchomienie pierwszych konkursów na dotacje przewidziano na I/II kwartał 2016.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

W ramach programu uruchomiono działanie  1.2 POPW – Internacjonalizacja MSP, które obejmuje województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie i ma na celu rozbudzenie potencjału tych regionów oraz wzrost udziału eksportu i sprzedaży zagranicznej przedsiębiorstw z regionu. Sam Program Operacyjny Polska Wschodnia wspiera również tworzenie innowacyjnych produktów i usług, rozwój startupów oraz wzornictwo przemysłowe.

W przypadku środków na ekspansję zagraniczną, dotacje i koszty kwalifikowane mogą być przeznaczone na internacjonalizacje firm, plany rozwoju eksportu oraz działania doradcze i konsultingowe w tym zakresie, takie jak na przykład analizy rynku, czy pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz wsparcie udziału MSP w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych.

Z programu Polska Wschodnia mogą skorzystać MSP istniejące przynajmniej od roku. Faworyzowane są firmy działające w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, promujących ekologiczne rozwiązania, wzrost zatrudnienia, a także firmy, których procentowy udział towarów eksportowanych jest niższy niż 30% całkowitej sprzedaży.

Ogłoszenie konkursu przewidziane jest na wiosnę 2016 r.

Polski Most Technologiczny

Jest to kontynuacja Polskiego Mostu Krzemowego, przeznaczona dla innowacyjnych MSP z sektora high-tech, będących w początkowej fazie rozwoju od roku do 10 lat. Nowością jest zakres rynków, który w przeciwieństwie do poprzedniego programu umożliwia komercjalizacje produktów na czterech innowacyjnych rynkach świata: USA, Wielka Brytania, Irlandia i Izrael.

Podziel się informacją!

Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

Fair Support & Service

ul. Gibalskiego 21, 01-190 Warszawa
tel: +48 22 620 71 98, tel: +48 22 620 72 98, fax: +48 22 245 43 42
[email protected]