Polskie Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich, Karlsruhe logo

Oficjalne Przedstawicielstwo
Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

Targi w Niemczech loga

Faktury za udział w targach i rozliczenie VAT

by | 02.06, 2016

Na fakturach widnieje klauzula „reverse chargé” zgodnie z niemiecką ustawą o VAT. Analogiczny zapis istnieje w polskiej ustawie, co wynika z unijnej dyrektywy 2006/112/WE.  Zatem na fakturze widnieje stawka — kwota netto + 0% VAT. Podatek VAT powinien być odprowadzony zgodnie z siedzibą wystawcy, czyli w Polsce i jego wysokość zależy od polskich przepisów i stawek VAT.

Targi zapewniają kompleksowe usługi, tj. wynajem powierzchni targowej, wpis nabywcy usługi (wystawcy) i jego produktów/usług do katalogu targowego, zapewnienie obsługi technicznej, podłączenie prądu/wody/sieci itp., zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowego przebiegu targów i opcjonalnie wykonanie zabudowy stoiska. Kompleksowe usługi są zatem traktowane jako import towarów i usług. Jedynie oddzielnie zamawiane miejsca parkingowe i bilety wstępu/dodatkowe wejściówki dla wystawców są objęte 19% stawką. Reszta usług posiada klauzulę „reverse chargé”.

Na ogół udział w  targach lub wystawach może być zaklasyfikowany do jednej z trzech kategorii. Najczęściej udział w targach klasyfikowany  jest jako usługa reklamowa, ponieważ udział na większości imprez ma na celu promocję, rozwijanie sieci kontaktów handlowych i reklamę usług oraz produktów podmiotu. Rzadziej spotykaną klasyfikacją, zwłaszcza na tragach branżowych, jest usługa pomocnicza do usługi kulturalnej, sportowej, naukowej, edukacyjnej, rozrywkowej lub podobnej.

Ma to miejsce zazwyczaj w przypadku festynów, festiwali itp., gdzie udział w nich ma wyżej wymieniony charakter. Gdy dwie powyższe klasyfikacje nie mają zastosowania, tj. stoisko nie zostało zaprojektowane w celach reklamowych i nie służy celom kulturalnym, może zostać przypisane do kategorii wynajęcia rzeczowego majątku ruchomego, zwłaszcza gdy jest ono wykorzystywane w ramach wielu targów odbywających się w różnych państwach członkowskich.

Dodatkowe informacje na temat rozliczenia VAT za sprzedaż podczas targów konsumenckich w Niemczech, opisujemy w innym artykule.

Powyższa treść ma charakter informacyjny, ale nie jest poradą prawną ani księgową i może nie być właściwa dla indywidualnych przypadków. W celu prawidłowego rozliczenia targów i usług towarzyszących należy skontaktować się z osobami i firmami świadczącymi usługi księgowe.

Więcej informacji:

  1. art. 28 ustawy o VAT
  2. art. 52, art. 56 dyrektywy Rady 2006/112/WE
Podziel się informacją!

Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

Fair Support & Service

ul. Gibalskiego 21, 01-190 Warszawa
tel: +48 22 620 71 98, tel: +48 22 620 72 98, fax: +48 22 245 43 42
[email protected]