Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

logo_kmk.png

 logoLMS.png                                                          logo_hamburg.png

Rehab klein.png

Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Rehabilitacji, Leczenia i Profilaktyki - REHAB

16 – 18 maja 2019 r., Karlsruhe


Profil targów

● targi odbywają się od 1980 roku w Karlsruhe

● największe w Europie i jedne z wiodących na świecie targów dla branży medycznej i rehabilitacji

● 375 wystawców z 11 krajów (edycja 2015)

● 18.000 zwiedzających z 16 krajów (2015), w tym wielu z bogatego południa Niemiec oraz Austrii, Szwajcarii i Francji

● dwie przystosowane dla osób niepełnosropawnych hale wystawiennicze, w sumie 31.700 m2 powierzchni wystawienniczej

● platforma wymiany informacji między producentami, firmami handowymi, terapeutami, pracownikami branży medycznej i rehabilitacyjnej, usługodawcami, a osobami zainteresowanymi akutalnymi trendami i najnowocześniejszymi rozwiązaniami z zakresu rehabilitacji i leczenia.

● targi odwiedzane zarówno przez fachowców z branży, jaki i osoby prywatne, w tym z niepełnosprawnościami, (to oni informują producentów jakie ulepszenia należałoby zastosować w ich sprzęcie, a decyzje zakupowe podejmują już podczas targów)

● 10.000 unikalnych odwiedzających - spośród ogółu odwiedzających targi Rehab aż 10 tys. odwiedzających nie uczestniczy w żadnych innych targach

● wysoki poziom zadowolenia z uczestnictwa w targach ze strony zwiedzających (90,6%) i wystawców (85,9%) oraz chęć udziału w edycji 2017 (84,5% wystawców i 90,6% odwiedzających)

● land Badenii-Wirttemberga posiada największe zagęszczenie ośrodków opieki i rehabilitacji oraz najwyższy poziom dochodów spośród wszystkich landów niemieckich

Zakres tematyczny targów:

- pomoce w życiu codziennym

- rozwiązania bez barier w budownictwie i wyposażeniu wnętrz

- rozwiązania bez barier ułatwiające podróżowanie, sport i inne aktywności związane ze spędzaniem wolnego czasu, wózki inwalidzkie

- rozwiązania prawne dla niepełnosprawnych

- wykształcenie i aktywność zawodowa dla osób niepełnosprawnych

- pomoce dla osób niewidomych

- pomoce dla niesłyszących i dla osób z zaburzeniami mowy

- wyposażenie miejsca pracy pozbawionego barier

- rehabilitacja dzieci i nastolatków

- kliniki i urządzenia rehabilitacyjne

- pomoce ułatwiające komunikację

- rehabilitacja neurologiczna

- pomoce ortopedyczne

- inkluzja

- leczenie i opieka domowa

- fizykoterapia i ergoterapia

- rehabilitacja

Zwiedzający:

fachowcy z branży: fizykoterapeuci, ergoterapeuci, logopedzi, pedagodzy, pomoc fachowa, firmy handlowe sprzedające wyposażenie medyczne i sanitarne, technicy ortopedii i rehabilitacji, dyrektorzy  i pracownicy klinik, centrów rehabilitacji i domów opieki, inwestorzy, architekci, firmy budowlane, związki i organizacje wspierające niepełnosprawnych, integrację i inkluzję, lekarze medycyny sportowej

osoby prywatne: pacjenci, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, osoby z ograniczoną sprawnością, osoby wymagające opieki i ich bliscy, seniorzy, osoby przewlekle chore

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w targach prosimy o kontakt z naszym Przedstawicielstwem.

Koszt udziału w targach (netto)

powierzchnia wystawiennicza
ceny normalne ceny rabatowe przy zgłoszeniu do 30.06.2018
Stoisko z 1 stroną otwartą – 153 EUR za 1 m2 - 146 EUR za 1 m2
Stoisko z 2 stronami otwartymi – 161 EURza 1 m2 - 155 EUR za 1 m2
Stoisko z 3 stronami otwartymi – 168 EUR za 1 m2 - 162 EUR za 1 m2
Stoisko z 4 stronami otwartymi – 173 EURza 1 m2 - 167 EUR za 1 m2

opłata AUMA – 0,60 EUR za 1 m2
wpis do katalogu – 150 EUR
ryczałt za odbiór śmieci – 2,5 EUR za 1 m2

Zabudowa targowa od 76 EUR za 1 m2 powierzchni.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani udziałem w targach prosimy o kontakt, wówczas prześlemy komplet dokumentów zgłoszeniowych.