Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

logo_kmk.png

 logoLMS.png                                                          logo_hamburg.png

Udział na targach krok po kroku:

1. Chęć udziału w targach i wysłanie formularza zgłoszeniowego.

By wziąć udział w targach, w Hamburgu należy przesłać do naszego przedstawicielstwa odpowiedni formularz aplikacyjny na konkretną imprezę targową, który mogą znaleźć Państwo po wejściu na podstronę poszczególnych wydarzeń na naszej witrynie. Niektóre targi mają określony dużo wcześniej termin zgłoszeń (np. targi SMM, Internorga), przy innych zgłaszając się wcześniej można liczyć na rabaty za metr kwadratowy powierzchni. Przy niektórych targach (np. SMM) wcześniejsza rezygnacja przed dostaniem lokalizacji wiążę się z opłatą 300 € . Przy większości, wysłanie zgłoszenia nie wiąże się z żadnymi kosztami. W przypadku wątpliwości prosimy o uważne zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami udziału lub kontakt z naszym biurem.

Należy wypełnić formularz uzupełniając dane firmy, pożądaną wielkość powierzchni, opcjonalnie zamówienie gotowej zabudowy targowej, inny adres do fakturowania, jeśli występuje oraz zaznaczenie Państwa kategorii tematycznej, którą będą Państwo prezentować na targach, jeśli dokument stanowi integralną część zgłoszenia.

Podpisane skany dokumentów należy przesłać do naszego biura drogą elektroniczną. Jeśli nie dostaną Państwo potwierdzenia odbioru, prosimy o kontakt telefoniczny.

2. Propozycja lokalizacji stoiska targowego.

W odpowiednim czasie po wysłaniu zgłoszenia dostaną Państwo propozycję lokalizacji. Wielkość stoiska może odbiegać od wartości podanej na formularzu zgłoszeniowym. Zawsze staramy się zrealizować Państwa życzenia, jednak ze względu na złożoność procesu planowania powierzchni, nie zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować idealne dla Państwa rozmiary stoiska.

Na tym etapie mają Państwo kilka dni na decyzję o potwierdzeniu udziału. Uwaga, nie zgłoszenie zastrzeżeń lub nie zrezygnowanie, jest traktowane jako zgoda na udział. Kontaktujemy się przed terminem by potwierdzić Państwa stanowisko, jeśli jednak z różnych powodów chcą Państwo zrezygnować z udziału prosimy o niezwłoczne poinformowanie naszego przedstawicielstwa. Potwierdzenie udziału i zrezygnowanie w późniejszym terminie może wiązać się z koniecznością wniesieni opłaty manipulacyjnej liczonej od części wartości zamówienia. Więcej szczegółów dostępnych jest w szczegółowych i ogólnych warunkach udziału w targach.

3. Faktury i płatności za udział w targach.

Faktury dostaną Państwo przed targami. Ich termin nadsyłania różni się w zależności od imprezy. Faktury za dodatkowo zamawiane usługi dostaną Państwo w terminie około dwóch tygodni po targach.

4. Przygotowania do imprezy targowej.

Przygotowując się do targów należy pamiętać o zamówieniu wszystkich potrzebnych Państwu usług i wyposażenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Konieczne jest posiadanie ścianek działowych oraz wykładziny na stoisku. W przypadku korzystania z zabudowy pakietowej oferowanej przez targi należy pamiętać, że niektóre usługi są już wliczone w cenę. W przypadku, gdy posiadają Państwo własną zabudowę należy upewnić się, czy jest ona zgodna z regulaminem technicznym targów, dostępnym w naszym przedstawicielstwie. Czasem potrzebna jest akceptacja targów i wcześniejsze uzyskanie pozwoleń (np. w przypadku stoiska piętrowego, gazów technicznych na stoisku, wysokich, niestandardowych konstrukcji).

Wszelkie dodatkowe usługi mogą Państwo zamawiać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wystawcy OSC, dostępnego pod adresem: http://hamburg-messe.de/osc/ . Po pozytywnej rejestracji dostaną Państwo login i hasło do rejestracji w systemie. Mogą tam Państwo składać zamówienia oraz znaleźć istotne informacje. Na około dwa, trzy tygodnie przed targami cześć usług może podrożeć lub nie być już dostępna, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze planowanie, gdy jednak okaże się, że o czymś Państwo zapomnieli, usługi na miejscu można zamawiać w punkcie obsługi wystawcy. Proszę nie zapomnieć również o poinformowaniu swoich klientów o udziale.

5. Zabudowa stoiska targowego.

Dostaną Państwo od nas szczegółowe informacje o zasadach, terminach i godzinach zabudowy. W przypadku zabudowy zamawianej w targach, jeśli potrzebują Państwo informacji, kiedy stoisko będzie gotowe, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielstwem.

Podczas zabudowy nie potrzebują Państwo dodatkowych wejściówek dla ekipy montażowej. Należy bezwzględnie przestrzegać terminów podanych w dokumentach. Za wjazd na parking podczas zabudowy jest pobierana zwrotna kaucja. Należy przestrzegać porządku i utylizować odpady na i wokół stoiska. Można skorzystać z usług sprzątania zamawiając je w systemie OSC lub utrzymywać czystość we własnym zakresie.

6. Demontaż stoiska targowego.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i warunków demontażu stoiska dostaną Państwo w odpowiednim czasie przed targami obowiązują podobne zasady jak podczas montażu. Jeśli została zamówiona zabudowa realizowana przez targi, demontaż jest oczywiście wliczony w cenę.