Polskie Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich, Karlsruhe logo
Oficjalne Przedstawicielstwo
Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

Faktury za udział w targach i rozliczenie VAT

Na fakturach widnieje klauzula „reverse chargé” zgodnie z niemiecką ustawą o VAT. Analogiczny zapis istnieje w polskiej ustawie, co wynika z unijnej dyrektywy 2006/112/WE.  Zatem na fakturze widnieje stawka – kwota netto + 0% VAT. Podatek VAT powinien być...