Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

logo_kmk.png

 logoLMS.png                                                          logo_hamburg.png

ROZLICZENIE VAT A SPRZEDAŻ PODCZAS TARGÓW

Prawidłowe stosowanie prawa podatkowego wymaga dokładnej znajomości ocenianych faktów i może się różnić w zależności od podmiotów i rodzaju oraz typu oferowanego produktu lub usługi.

W przypadku incydentalnej sprzedaży podczas targów w Niemczech, konieczny może być kontakt z doradcą podatkowym, który posiada znajomość lokalnych przepisów. Osoby posługujące się językiem niemieckim mogą wyszukać takiego doradcę (Steuerberater) tutaj.

W przypadku sprzedaży towarów na targach w Niemczech, dostawa tych towarów podlega także niemieckiemu podatkowi VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązującej w Niemczech. Stawka podatku zależy od towaru. Dla przedsiębiorców nie posiadających siedziby w Niemczech - niezależnie od miejsca świadczenia usług na terenie Niemiec – należy skontaktować się z urzędem odpowiednim dla określonej jurysdykcji podatkowej. Dla przedsiębiorców z Polski są to:

- Urząd Skarbowy Oranienburg dla firm, których nazwisko lub nazwa firmy rozpoczyna się literą od A do M;

- Urząd Skarbowy Cottbus dla firm, których nazwisko lub nazwa firmy rozpoczyna się literą od zaczyna się od N do Ż;

Dla wszystkich przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się § 18 ustęp 4e niemieckiej ustawy o VAT (UStG).

Więcej informacji w języku niemieckim można znaleźć tutaj.

Osobom prowadzącym jednoosobową działalność oraz wykonującym wolne zawody, mogą być zwolnione z niektórych obowiązków podatkowych, ze względu na niskie przychody. By zakwalifikować się do miana małego przedsiębiorcy należy spełnić dwa warunki. Całkowity obrót w roku poprzedzającym nie przekroczył 17 500 euro a przewidywany obrót w bieżącym roku nie przekroczy 50 000 euro (kwoty mogą być nieaktualne, stan na rok 2015).

Dodatkowe informacje:

1. art. 28 ustawy o VAT

2. Polsko-Niemiecka Umowa o Braku podwójnego opodatkowania 

 

Można się spotkać z dwoma określeniami niemieckiego podatku VAT:

Umsatzsteuer  (USt) (termin używany w niemieckich przepisach podatkowych),

Mehrwersteuer (MwSt) (termin używany na fakturach).